Vi er et lite og oversiktlig meglermiljø som ønsker å levere kvalitet.

Fra vi begynte å planlegge Ditt Sted eiendomsmegling, har vi hatt fokus på hva som kan gjøres annerledes og bedre for at kvalitet skal bli merkbar og meningsfull for deg som kunde. Det begynner med oss selv; vår kompetanse og prestasjonsvilje, hvordan vi er organisert, hvordan vi tenker og hvordan vi prioriterer.

Kvalitet handler om våre ambisjoner om ikke å bli størst men best. Kvalitet handler om kompetanse: At vi gir deg den megleren som er best kvalifisert for ditt oppdrag. Om tid: At vi velger færre prosjekt, for å kunne vie mer tid til hver kunde, hver visning og hvert oppdrag. Kvalitet handler om personlige relasjoner: At vi samarbeider godt oss imellom, lytter, snakker sammen, følger deg opp og alltid er tilgjengelig for deg. Om tillit: At du kan føle deg trygg og stole på at vi gjør alt til beste for deg. Om prioritet: At du som kunde skal oppleve følelsen av at vi har bare ett oppdrag – ditt. Kvalitet handler om å skjønne når fokus ikke lenger er på oss, men på deg. Ditt Sted.